Disclaimer

Welkom op de website van ZonZora! Als online business bouwer streeft ZonZora ernaar ondernemers te ondersteunen bij het opzetten en optimaliseren van hun online technische infrastructuur. ZonZora wil graag benadrukken dat hoewel er uiterste best gedaan wordt om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, de inhoud van deze website algemeen van aard is en niet als juridisch, financieel of professioneel advies moet worden beschouwd.

Algemeen

Door gebruik te maken van deze website, stemt de gebruiker van de website in met deze disclaimer en de algemene voorwaarden zoals vermeld op deze website. Als je het niet eens bent met enige bepaling in deze disclaimer, verzoekt ZonZora je vriendelijk om geen gebruik te maken van deze website. ZonZora behoud te allen tijde het recht om de inhoud van deze website en de disclaimer te wijzigen, aan te vullen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid

Hoewel ZonZora zich inzet om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en up-to-date is, kan ZonZora geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie op deze website is volledig op eigen risico. ZonZora aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan.

Houd er rekening mee dat deze website mogelijk links bevat naar externe websites waarvan de inhoud niet gemaakt is door ZonZora. ZonZora draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze externe websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze websites.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en video’s, blijven eigendom van ZonZora, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming enige inhoud van deze website te kopiëren, verspreiden, wijzigen of anderszins te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Emailverkeer

ZonZora hecht veel waarde aan de veiligheid van emailverkeer. Hoewel ZonZora redelijke maatregelen neem om de veiligheid van de communicatie via e-mail te waarborgen, kan ZonZora de vertrouwelijkheid van informatie die via e-mail wordt verzonden niet volledig garanderen. Het is belangrijk om bewust te zijn van de risico’s van het verzenden van vertrouwelijke informatie via e-mail en indien nodig alternatieve methoden te gebruiken, zoals versleutelde communicatie of wachtwoord gebruik.

Contact

Heb je vragen over deze disclaimer, de aangeboden diensten of wil je meer informatie, neem dan gerust contact op via het e-mailadres hallo@zonzonra.nl.

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op: 15-07-2023

www.zonzora.nl | ZonZora | Vijzelstraat 19, 1601 NH Enkhuizen | +31 (0)6-11447300 | hallo@zonzora.nl | BTW nr NL003980535B74 | KVK nr 84558180